Quản lý cửa hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý của hàng cafe. – Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Giám […]

20/01/2016 Quản Trị